Make your own free website on Tripod.com
TourThai.com
Diary
Diary
Webboard
Webboard
Photo
Photo
Chat
Chat
Thailand Web Directory
Links
วนธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พิษณุโลก
บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
ค้นหา :
Rayong Resort
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สถิติผู้เยี่ยมชม รายละเอียดลงโฆษณา ตั้งเป็นหน้าแรก เก็บหน้านี้ใน Favourites English VersionTourThai in English Version
สารบัญหลัก...
จังหวัดพิษณุโลก
- ข้อมูลทั่วไป
- การเดินทาง
- ที่เที่ยว
--- อ.เมือง
--- อช.ทุ่งแสลงหลวง
--- อช.ภูสอยดาว
--- อช.ชาติตระการ
--- อช.แก่งเจ็ดแคว
--- เส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข 12)

- ที่พัก
--- โรงแรม รีสอร์ท

- ร้านอาหาร
- ร้านอาหาร สถานบันเทิง

- บริษัททัวร์ นำเที่ยว รถเช่า
- เทศกาล งานประเพณี
- แผนที่
- กิจกรรมที่น่าสนใจ
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูล
สำนักงานจังหวัด พิษณุโลก

ผู้สนับสนุน...

วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปาสนใจลงโฆษณา คลิกที่นี่...

จังหวัดพิษณุโลก :: ข้อมูลทั่วไป
" พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "

พิษณุโลก เป็นจังหวัดใหญ่ อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 377 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ในเขตตะวันออก นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป และมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม


ประวัติและความเป็นมา :

พิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองสองแคว” เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย (ที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน) ในสมัยสุโขทัย ครั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองสองแควมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1900 และยังเรียกว่าเมืองสองแควเรื่อยมา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพิษณุโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เมื่อครั้งที่เสด็จมาประทับเมืองสองแควตั้งแต่ พ.ศ. 2006 จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ. 2031

เมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานานถึง 25 ปี ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ และเป็นเมืองลูกหลวง ซึ่งกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งมหาอุปราช หรือพระราชโอรสมาครองเมือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็ทรงมีราชสมภพ ณ เมืองนี้ และได้ทรงครองเมืองนี้เช่นกัน

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พิษณุโลกยังคงเป็นเมืองเอกขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เรื่อยมา ครั้นถึงปี พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑลเรียกว่า มณฑลพิษณุโลก ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน
อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดพิษณุโลกแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอคือ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 055)

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

259-001

ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 3 จ.พิษณุโลก

252-742-3

ตำรวจท่องเที่ยว

1155

ตำรวจทางหลวง พิษณุโลก

259-503

ตู้ยามสุโขทัย

612-993

ตู้ยามอุตรดิตถ์

412-193

สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

258-777 , 240-199

สถานีรถไฟ

258-005

รพ.พุทธชินราช

258-031

รพ.นครไทย

389-015

รพ.บางระกำ

371-168

รพ.บางกระทุ่ม

391-016-2

รพ.พรหมพิราม

369-034

รพ.วัดโบสถ์

361-079

รพ.วังทอง

311-017

รพ.เนินมะปราง

243-099

รพ.ชาติตระการ

381-020-1

รพ.อินเตอร์เวชการ

217-800-1