Make your own free website on Tripod.com
TourThai.com
Diary
Diary
Webboard
Webboard
Photo
Photo
Chat
Chat
Links
Links
Brookside Valley Resort
บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
ค้นหา :
Rayong Resort
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สถิติผู้เยี่ยมชม รายละเอียดลงโฆษณา ตั้งเป็นหน้าแรก เก็บหน้านี้ใน Favourites English Version
ท่องเที่ยวทั่วไทย :: จังหวัดลำพูน :: สมุดลงนาม Thai Version
พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย
ข้อมูลทั่วไป :

ลำพูน เป็นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า “นครหริภุญชัย” สร้างเมื่อ พ.ศ. 1200 โดยฤาษีวาสุเทพ ได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิง และแม่น้ำกวง เมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้ พระนามว่า “จามเทวี” มาครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร

จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ มีเนื้อที่ 4,407 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,800 ฟุต มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทา และแม่น้ำลี้

ลำพูนแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง


การเดินทาง :

ทางรถยนต์
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านดอนเมือง รังสิต แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 11 เข้าจังหวัดลำพูน รวมระยะทาง 670 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

ทางรถประจำทาง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศบริการทุกวันจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 936-3660, 936-3666 (ลำพูน) โทร. (053) 511-173

บริการรถปรับอากาศวีไอพี
บริษัทอินทราทัวร์ (ผ่านประตูน้ำ) โทร. 208-0840, 208-0580 (ลำพูน) โทร. (053) 511-369

บริษัทสมบัติทัวร์ โทร. 282-3938, 281-4258 (ลำพูน) โทร. (053) 511-372

ผู้โดยสารต้องลงรถที่ดอยติ และต่อรถสองแถวเข้าไปลำพูนประมาณ 5 กิโลเมตร

ทางรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถไฟไปจังหวัดลำพูนทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 223-7010, 223-7020

ทางเครื่องบิน
โดยสารเครื่องบินสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แล้วต่อรถมาลำพูนอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดสอบถามได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 280-0060, 628-2000 ส่วนรถประจำทางสายเชียงใหม่-ลำพูน มีบริการทุกวัน รถออกที่หน้าประตูเมืองเชียงใหม่ และปลายทางที่พิพิธภัณฑ์เยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

ระยะทางจากจังหวัดลำพูนไปสถานที่ใกล้เคียง
ลำพูน-เชียงใหม่ 21 กิโลเมตร
ลำพูน-ลำปาง 71 กิโลเมตร
ลำพูน-ตาก 244 กิโลเมตร

ระยะทางภายในจังหวัด
- อ.บ้านธิ 26 กิโลเมตร
- อ. ป่าซาง 11 กิโลเมตร
- อ. แม่ทา 25 กิโลเมตร
- อ. บ้านโฮ่ง 40 กิโลเมตร
- อ.ทุ่งหัวช้าง 105 กิโลเมตร
- อ. ลี้ 105 กิโลเมตร


อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้างฉัตร อำเภอสบปราบ และ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ.ลำพูน , จ.ลำปาง
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ตาก

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
 • หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 053)

  สำนักงานจังหวัดลำพูน

  511-000

  ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 1

  248-604 , 248-607 , 241-446

  สถานีตำรวจภูธร

  511-042

  ตำรวจทางหลวง จ.ตาก

  (055) 511-340

  ตำรวจท่องเที่ยว

  1155

  ตู้ยามแม่สอด

  (055) 532-222

  ตู้ยามคลองขลุง

  (055) 781-445

  ที่ทำการไปรษณีย์

  511-041

  สถานีรถไฟลำพูน

  511-016

  สถานีขนส่ง

  511-173

  รพ.ลำพูน

  (054) 511-233 , 511-034

  รพ.ลี้

  (054) 599-141

  รพ.ป่าซาง

  (054) 521-222

  รพ.บ้านโฮ่ง

  (054) 591-232

  รพ.แม่ทา

  (054) 549-014

  รพ.ทุ่งหัวช้าง

  (054) 597-020


  ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว
  เทศกาลงานประเพณี
  โรงแรม ที่พัก
  ร้านอาหาร
  บริษัททัวร์ นำเที่ยว รถเช่า
  ของฝาก ของที่ระลึก
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  สมาชิกท่องเที่ยวทั่วไทย
  รูปภาพ Postcard
  สมุดลงนาม