Make your own free website on Tripod.com
TourThai.com
Diary
Diary
Webboard
Webboard
Photo
Photo
Chat
Chat
Links
Links
ระยองรีสอร์ท โรงแรมหรู-ศูนย์ประชุมริมทะเล มีชายหาดส่วนตัว ใกล้เกาะเสม็ด จ.ระยอง
บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
ค้นหา :
Rayong Resort
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สถิติผู้เยี่ยมชม รายละเอียดลงโฆษณา ตั้งเป็นหน้าแรก เก็บหน้านี้ใน Favourites English Version
ท่องเที่ยวทั่วไทย :: จังหวัดแม่ฮ่องสอน :: สมุดลงนาม Thai Version
" หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง "

ข้อมูลทั่วไป :

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ 942 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,681 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และกิ่งอำเภอปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า “เมืองสามหมอก” เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์ จนนักท่องเที่ยวเล่าขานกันอยู่เสมอว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถาน นอกจากนี้ ยังมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เห็นได้จากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหรือสองชั้นแบบโบราณ เรียกว่า บ้านแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้มีใต้ถุนสูง หลังคามุงด้วยใบตอลตึง มีการแต่งกายแบบพื้นเมือง ซึ่งเรียกกันว่า ชุดไต คือผู้ชายนุ่งกางเกงคล้ายกางเกงจีนหรือกางเกงชาวเล สวมเสื้อคอกลม แขนยาวป้ายแบบจีน ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาว สวมเสื้อทรงกระบอกตัวสั้นเพียงเอว ชาวแม่ฮ่องสอนยังใช้ภาษาท้องถิ่นและรับประทานอาหารพื้นเมือง สิ่งเหล่านี้ นับว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


การเดินทาง :

ทางรถยนต์
แม่ฮ่องสอนในอดีตเคยเป็นเมืองที่เร้นลับและแสนทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงามและมีความคดโค้งนับได้มากถึง 1,864 โค้ง

ในปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กว่าร้อยกิโลเมตร เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร

นอกจากนี้ เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย อาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่างๆ ปัจจุบันเป็นถนนราดยางอย่างดีตลอดสาย และหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข 105 ผ่านอำเภอแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นทางราดยาง

รถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพฯ มีบริการรถโดยสารไปแม่อ่องสอนดังนี้

รถโดยสารธรรมดา บริษัท ถาวรฟาร์ม มีรถบริการทุกวัน โดยจะออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 วันละ 1 เที่ยว คือ 19.00 น. อัตราค่าโดยสาร 245 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. 936-3660, 936-3666

รถปรับอากาศ มีรถเอกชนวิ่งบริการ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง มีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือทุกวัน เวลา 18.00 น. อัตราค่าโดยสาร 442 บาท รถวี.ไอ.พี. 502 บาท รายละเอียดติดต่อ บริษัท เมืองเหนือยานยนต์ทัวร์ หรือสำนักงาน แม่ฮ่องสอน โทร. (053) 611514

จากเชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ วิ่งบริการ 2 เส้นทางคือ
สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
(ทางหลวงหมายเลข 108) มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอแม่สะเรียง 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอน 8 ชั่วโมง

สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน
(ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น. ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง

รายละเอียดติดต่อ บริษัทเปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. (053) 244737, 242767

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด มีบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ - เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 280-0070-90,628-2000
สำนักงานเชียงใหม่ โทร. (053) 210043-5, 211044-7
สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. (053) 611297, 611194

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

กิ่งอำเภอปางมะผ้า 64 กิโลเมตร
อำเภอขุนยวม 67 กิโลเมตร
อำเภอปาย 111 กิโลเมตร
อำเภอแม่สะเรียง 164 กิโลเมตร
อำเภอสบเมย 192 กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาน้อย 134 กิโลเมตร


อาณาเขต :

ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน แห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า


สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ จ.แม่ฮ่องสอน
 • อุทยานแห่งชาติแม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่ , จ.แม่ฮ่องสอน
 • อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน
 • ล่องแพแม่น้ำปาย

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
 • หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 053)

  ททท.สำนักงานภาคเหนือเขต 1

  248-604 , 248-607 , 241-466

  ประชาสัมพันธ์จังหวัด

  611-808

  ศาลากลางจังหวัด

  612-156

  ที่ว่าการอำเภอเมือง

  611-357

  ตำรวจภูธร อ.เมือง

  611-259

  ตำรวจท่องเที่ยว

  1155 , 611-812

  ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.5 จ.ลำปาง

  054-248-501

  ตู้ยามเถิน

  054-291-674

  ตู้ยามเด่นชัย

  054-613-098

  รพ.ศรีสังวาลย์

  611-378

  รพ.แม่สะเรียง

  681-394

  รพ.แม่ลาน้อย

  689-060

  รพ.ขุนยวม

  691-017

  รพ.ปาย

  699-031

  ศูนย์วัฒนธรรม

  612-079


  เทศกาลงานประเพณี
  โรงแรม ที่พัก
  ร้านอาหาร
  บริษัททัวร์ นำเที่ยว รถเช่า
  ของฝาก ของที่ระลึก
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  สมาชิกท่องเที่ยวทั่วไทย
  สมุดลงนาม