Make your own free website on Tripod.com
TourThai.com
Diary
Diary
Webboard
Webboard
Photo
Photo
Chat
Chat
Links
Links
ครบเครื่องเรื่องเครื่องปรับอากาศ
บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
ค้นหา :
Rayong Resort
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สถิติผู้เยี่ยมชม รายละเอียดลงโฆษณา ตั้งเป็นหน้าแรก เก็บหน้านี้ใน Favourites English Version
ท่องเที่ยวทั่วไทย :: จังหวัดน่าน :: สมุดลงนาม Thai Version
"แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง"

" พระธาตุแช่แห้ง แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์
เสาดินนาน้อย แอ่วดอยภูคา ผ้าลายน้ำไหล มะไฟจีนรสดี
มีเครื่องเงินหลากหลาย เครื่องหวายน่าชม ส้มสีทองเมืองน่าน "
ข้อมูลทั่วไป :

น่านดินแดนแห่งล้านนาตะวันออกซึ่งมีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมารวมทั้งสิ้น 59 พระองค์ น่านมีชื่อเดิมว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” ส้างขึ้นโดยพระยาภูคาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบในเขตตำบลศิลาเพชรหรืออำเภอปัวในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยพระยาการเมืองได้รับพระบรมสารรีริธาตุมาจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่บริเวณเชิงดอย และในราวปี พ.ศ.1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางไหลจึงได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน


การเดินทาง :

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้เส้นทางหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร

รถโดยสาร

สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดน่านทุกวัน ติดต่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 537-8055 และมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดน่าน ติดต่อ แพร่ทัวร์ โทร. 245-2369, 245-1697 และ 936-3720 สมบัติทัวร์ โทร. 936-2495-6 และ (054) 710122 เชิดชัยทัวร์ โทร.(054) 710362

รถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) ไปลงที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางมาที่จังหวัดน่าน 142 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ-น่าน สอบถามที่โทร. 280-0060, 628-2000 หรือ 1566 และที่จังหวัดน่าน โทร. (054) 710377

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
อำเภอเชียงกลาง 76 กิโลเมตร
อำเภอท่าวังผา 43 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งช้าง 86 กิโลเมตร
อำเภอนาน้อย 60 กิโลเมตร
อำเภอนาหมื่น 80 กิโลเมตร
อำเภอบ่อเกลือ 133 กิโลเมตร
อำเภอบ้านหลวง 45 กิโลเมตร
อำเภอปัว 60 กิโลเมตร
อำเภอแม่จริม 38 กิโลเมตร
อำเภอเวียงสา 25 กิโลเมตร
อำเภอสองแคว 75 กิโลเมตร
อำเภอสันติสุข 32 กิโลเมตร


อาณาเขตและการปกครอง :

ทิศเหนือและทิศตะวันออก จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ จดจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก จดจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย

น่านมีพื้นที่ 11,472,076 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้านไร่เศษ แบ่งการปกครองเป็น 14 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และกิ่งอำเภอภูเพียง มีจำนวนประชากร 514,688

สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จ.น่าน
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จ.น่าน , จ.พะเยา

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
 • หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 054)

  สำนักงานจังหวัดน่าน

  710-341

  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

  773-047

  ททท. สำนักงานภาคเหนือเขต 2 จ.เชียงราย

  (053) 717-433 , 744-674-5

  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว

  741-619

  สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง

  710-199

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  795-009

  ตำรวจท่องเที่ยว

  1155

  ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 จ.พะเยา

  (054) 410-945

  ตู้ยามร้องกวาง

  (054) 597-304

  การบินไทย

  710-377

  ท่าอากาศยานจังหวัด

  710-270

  รพ.น่าน

  710-138

  รพ.ทุ่งช้าง

  771-572

  รพ.เชียงกลาง

  771-573

  รพ.ปัว

  771-004

  รพ.ท่าวังผา

  771-575

  รพ.แม่จริม

  771-571

  รพ.สันติสุข

  710-179

  รพ.บ้านหลวง

  771-576

  รพ.นาหมื่น

  771-577

  รพ.นาน้อย

  771-570

  รพ.เวียงสา

  771-568-9


  เทศกาลงานประเพณี
  โรงแรม ที่พัก
  ร้านอาหาร
  บริษัททัวร์ นำเที่ยว รถเช่า
  ของฝาก ของที่ระลึก
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  สมาชิกท่องเที่ยวทั่วไทย
  สมุดลงนาม